Zalety reklamy na Cenowarce

  • jednolita grupa docelową o o dużej zdolności nabywczej
  • portal o dużym zasięgu
  • użytkownicy Cenowarki stoją przed decyzją o zakupie i są dobrymi odbiorcami ukierunkowanej reklamy

Dane o zasięgu:
  • 38 milionów wyświetleń stron na miesiąc
  • 6,7 milionów odwiedzin na miesiąc
  • 2,7 miliona unikalnych użytkowników w miesiącu
(Źródło: średnia roczna według ÖWA 2017)


Badania przez

do 28.02.2019

Członkostwo w